Υπηρεσίες
Thessaloniki's Urban Mobility Center

http://www.kemdkalamarias.gr/

Μέση Ημερήσια Εκπομπή
Date 	= 18/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 17/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 16/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 13/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 10/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 06/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 25/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 19/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 05/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 01/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 31/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 28/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 07/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 24/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 12/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 29/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 27/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 18/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 18/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 18/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 18/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 17/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 17/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 16/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 16/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 13/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 13/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 10/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 10/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 06/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 06/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/07/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 25/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 25/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 19/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 19/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 07/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 05/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 05/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 01/06/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 31/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 31/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 31/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 31/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 30/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 28/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 16/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 14/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 07/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 07/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/05/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 24/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 20/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 20/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 20/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 20/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 19/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 12/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 12/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 11/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 09/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 1 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 04/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 03/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 02/04/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 30/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 29/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 29/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 28/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 27/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 27/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 26/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 22/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2 Date 	= 21/03/2012 
Average Daily Emissions 	= 2